Čistenie Čiližského potokaVďaka dobrovoľníkom sa nám podarilo miesto vyčistiť