Revitalizované rameno Dunaja

Folytatódik a békák és a gőték monitorozása a dunai ártereken

Nemrég beszámoltunk a Duna Menti Ártéri Erdők területén 2019-ben és 2020-ban végzett kétéltű-monitoring eredményeiről és a mesterséges elárasztások kétéltű-populációkra gyakorolt ​​hatásáról. Mostanra rendelkezésünkre áll a 2021-es megfigyelések eredményeit összefoglaló jelentés, a megfigyeléseket Peter Mikulíček zoológus végezte a célterületen az elárasztás előtti és az azt követő időszakban.

Prehrádzka D1

Lineáris elzárógátak a Duna mellékágrendszerében

A Doborgaz (Dobrohošť) és Szap (Sap) községek közötti dunai ártér a Duna szárazföldi deltájának részét képezi, mely egy egyedülállóan értékes, többszörösen elágazó folyóágrendszerből áll. Valaha ezek a folyóágak szabadon kanyarogtak, és a Duna által e tájon lerakott kavics- és homokrétegekben nagy mennyiségű talajvíz tudott felhalmozódni. A terület így hatalmas és értékes ivóvíztározóvá vált.

Program pre rodiny s deťmi

Együttműködés a Duna–Ipoly Nemzeti Parkkal

A Duna ártéri élőhelyeinek helyreállítása és kezelése elnevezésű, jelenleg folyamatban lévő LIFE projekt nem az első együttműködés a BROZ és a Duna-Ipoly Nemzeti Park között. Már korábban is egyesítettük természetvédelmi törekvéseinket a Duna vonalát követő Danubeparks védett területek nemzetközi hálózatának keretében, ahol immár a negyedik közös projektünket valósítjuk meg.