Program pre rodiny s deťmi

Határon átnyúló partnerség a Duna ártéri erdőiért 

A Duna ártéri élőhelyeinek helyreállítása és kezelése elnevezésű, jelenleg folyamatban lévő LIFE projekt nem az első együttműködés a BROZ és a Duna-Ipoly Nemzeti Park között. Már korábban is egyesítettük természetvédelmi törekvéseinket a Duna vonalát követő Danubeparks védett területek nemzetközi hálózatának keretében, ahol immár a negyedik közös projektünket valósítjuk meg. Együttműködésünk emellett kiterjed az endemikus fajok, valamint a száraz gyepek élőhelyeinek védelmére is. (LIFE endemic PANALP). 

LIFE Dunajské luhy

Az Duna-Ipoly Nemzeti Parkot 1997-ben alapították, és a domb- és a síkvidéki táj, ill. a folyó találkozásának köszönhetően egyike Magyarország legváltozatosabb nemzeti parkjainak. Ezért nemcsak a természetvédelem, hanem az ökoturizmus szempontjából figyelmet érdemel. A jelenlegi Dunai Árterek LIFE projektben a magyar együttműködő partnerünk szerepe, hogy a projektterület magyarországi részén ellássa a konkrét természetvédelmi teendőket, valamint a szakmai, ill. szélesebb közönség körében szemléletformáló tevékenységet folytasson a folyami-ártéri táj védelmének támogatása érdekében. 

Národný park Dunaj-Ipeľ

A nemzeti park fő tevékenysége a genetikail állományuk alapján őshonos facsemeték előkészítése, ill. faiskola létrehozása, mely utóbbi Dejtár községben létesült. Sikerült eredeti genotípusú fekete nyár (Populus nigra) csemetéket beszerezni, melyek nagy arányban megéledtek. Emellett a Duna mentén feltérképezték a szaporítóanyagnak megfelelő fákat, és a belőlük nyert vesszőket az állami faiskolában a későbbiekben telepítendő csemeték kinevelésére használták fel. Kiültetésre Dejtár és Rácalmás  térségében került sor. A nyárfák mellett a magyarországi projektterület ártéri erdeiben magyar kőrist (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica), vénic szilt (Ulmus laevis) és kocsányos tölgyet (Quercus robur) is telepítettek, eddig összesen 12 500 egyedszámban. 

Sadenice
Sadenice pôvodných druhov drevín v lesnej škôlke v Dejtári

A fatelepítésen kívül néhány helyen előkészítő munkákra is szükség van, például a Háros-szigeten 7,1 ha területről 450 tonna hulladékot kell eltávolítani. A nemzeti park munkatársai továbbá rendszeresen eltávolítják az idegenhonos fajokat, mint például a kőrislevelű juhart (Negundo aceroides), az ártéri japánkeserűfüvet (Fallopia japonica) vagy az aranyvesszőt (Solidago sp.).  Erre eddig 8 hektárnyi területen került sor. A nemkívánatos fajok eltávolítása tovább folytatódik alacsony koncentrációjú herbicidek alkalmazásával. A módszer költség- és időhatékonynak bizonyult, csaknem 100%-os sikerrel. A fentieken túlmenően az elültetett fák utógondozásáról is gondoskodni kell. A facsemetéket új, ökológiai vadriasztóval kezelik, mely nagyon hatékonynak bizonyult vaddisznókkal és szarvasokkal szemben. Mindezek a tevékenységek hozzájárulnak az ártéri erdők optimális faji összetételének fenntartásához.

Výsadba stromov
Výsadba na lokalite Rácalmás

A Duna-Ipoly Nemzeti Park a projekt keretében folytatott tevékenységeinek jelentős részét a természetvédelem témakörének és a Duna menti ártéri táj gazdagságának a bemutatása, népszerűsítése teszi ki. A nemzeti park évente kulturális és természetvédelmi témájú fesztivált rendez Dömösön hagyományos népi mesterségek bemutatóival, pónilovaglással, íjászattal, koncertekkel és egyéb előadásokkal. A nemzeti park a dunai táj védelmének témakörét a Cincér folyóirat és egyéb kiadványok, ismeretterjesztő anyagok révén is a nyilvánosság elé tárja.

Program pre rodiny s deťmi
Program pre rodiny s deťmi

A projektterület magyarországi részén szervezett kirándulásokhoz először speciálisan erre a célra túravezetőket képeztek. A nemzeti park elsősorban az iskoláskorú gyerekeket próbálja megszólítani. A programban kerékpár- és kenutúrák is szerepelnek. Emellett egy vándorkiállítás is népszerűsíti a dunai táj védelmének gondolatát a fiatalok körében. A kiállítási paneleket az „Egy nemzeti park születése” című dokumentumfilm egészíti ki, a diákok pedig egy kérdőív kitöltésével ellenőrizhetik a megszerzett tudásukat. 

Výstava pre školy
Putovná výstava pre školy

Legyen szó gyakorlati természetvédelemről, tudományos kutatásról, tapasztalat- vagy szaktudáscseréről, vagy akár a nyilvánosságnak szóló ismeretterjesztésről, a Duna mentén elterülő szlovákiai és magyarországi védett területek nagyon hasonlóak, ezért a közös projektek keretében fennálló partnerség mindkét fél számára előnyös.

Zdieľať obsah na: