minister preberá petíciu Za záchranu Vnútrozemskej delty Dunaja