Stará prehrádzka B prestavujúca v súčasnosti migračnú bariéru (foto: A. Devečka)