Tradičné orezávanie hlavových vŕb bolo na mnohých lokalitách zanechané, a preto sa v súčasnosti snažíme aj na Apálskom ostrove o jeho obnovu; hlavové vŕby po každom orezaní rýchlo vyháňajú nové konáre