ukážka úsekov na rieke Isar s množstvom efektívnych opatrení, ktoré vdýchli rieke nový život a podporili aj hniezdne možnosti pre druhy ako brehuľa hnedá