www.changenet.sk/zazivukrajinu

Mi, alulírott állampolgárok, felszólítjuk a Szlovák Köztársaság Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumát (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR), hogy a természet, a biológiai sokféleség, az éghajlat és a táj védelmét emelje kiemelt prioritási szintre a 2021-2027 közötti közös agrárpolitika (KAP) stratégiai tervének kidolgozása során. A helytelenül beállított uniós agrárpolitika, és annak nemzeti szintű végrehajtásának kombinációja, az energianövények (például a kukorica és a repce) nagykiterjedésű monokultúráinak létrejöttéhez és a természetes tájelemek visszaszorulásához vezetett. Mindez a tájak és élőhelyek jelentős romlását, valamint nem csupán a ritka, hanem a gyakori fajok állományának csökkenését is okozta. A KAP új stratégiai tervének összeállítása alkalmat kínál az élet visszatérésére a mezőgazdasági tájakba, valamint a természetbarát gazdálkodók hatékonyabb támogatására.

Ennek érdekében szólítjuk fel a minisztériumot, hogy az új KAP és annak későbbi alkalmazásának előkészítése során vegye figyelembe az SOS / BirdLife Slovensko, a Bratislavské regionálne ochranárske združenie (Pozsonyi Regionális Természetvédelmi Egyesület), az Ochrana dravcov na Slovensku (ragadozó madarak védelmével foglakozó szervezet) és a My sme les polgári mozgalom kikötéseit:

  1. Szükséges teret biztosítani a biológiai sokféleség számára az egyes gazdaságok térségének legalább 10%-nyi területén mindenegyes tájtípusban. A fák, cserjék, mezőhatárok, teraszok, ugaros területek vagy virágos mezősávok ugyanis agrokémiai vegyszerek használata nélkül menedékként szolgálnak a rovaroknak, a madaraknak és az apróvadaknak.
  2. Motiválni a mezőgazdászokat a termények gyakoribb váltására évelő takarmánynövények és gyepek szántóföldeken történő telepítésének kötelező bevezetése mellett a megművelt terület legalább 10%-án. Ennek következtében csökken majd az energianövények részaránya, s így termesztésüknek a természetre, a biológiai sokféleségre, valamint a talajra gyakorolt negatív hatása is.
  3. A mezőgazdasági termelők ösztönzése a nagytáblás szántók kisebb parcellákra (legfeljebb 20 ha kiterjedésű) történő felbontására gyepes utak, fasorok, biosávok kialakításával. Ez úton hozzájárulhatunk az éghajlatváltozással szemben ellenállóbb, a természet és a biodiverzitás szempontjából pedig barátságosabb táj létrehozásához.
  4. A védett természeti értékek szempontjából kíméletesen gazdálkodó mezőgazdászokat szükséges oly módon támogatni, hogy az ilyen gazdálkodásforma elegendő és megbízható jövedelemforrást biztosítson számukra, s a nyereség értéke versenyképes legyen az energianövények termesztéséből származó jövedelemmel.
  5. Lényegesen nagyobb támogatást biztosítani a védett területeken folytatott extenzív legeltetéshez, ami kulcsfontosságú szerepet tölt be a gyepek biodiverzitásának megőrzése érdekében.
  6. Bebiztosítani, hogy a Szlovák Köztársaság tulajdonában lévő s természetvédelmi területeken található földek csupán azon feltétel mellett legyenek bérbe adhatók, hogy a rajtuk folytatott gazdálkodás csakis összhangban valósulhat meg az érintett területek védelmének céljaival.
  7. Korlátozni a veszélyes növényvédő szerek használatát, és támogatni az agro-ökológiai gyakorlatokra való áttérést, ideértve az ökológiai mezőgazdálkodást is.
  8. Támogatni a természetvédelmi területeken (kivéve a legszigorúbban védett területeket) természetbarát módon gazdálkodó erdőgazdákat.

Köszönjük támogatását!

www.changenet.sk/zazivukrajinu

Zdieľať obsah na: