Prebiehajúce práce v rámci projektu LIFE BeeSandFish