Aj mŕtve drevo zohráva v lužnom lese dôležitú úlohu – ovplyvňuje mikroklímu, je substrátom pre rast nových drevín, vo svojej hmote viaže veľké množstvo uhlíka a vyznačuje sa vysokou diverzitou druhov (foto: F. Rovný)