Spletité ramená vnútrozemskej delty Dunaja využívali ryby od nepamäti ako neresiská (foto P. Áč)