Podpíšte Petíciu za živú krajinu

Intenzívne poľnohospodárstvo na veľkých plochách doslova vygumovalo život z krajiny. Do veľkej miery za to môže aj zle nastavená poľnohospodárska politika podnecujúca intenzívny spôsob hospodárenia, ktorý vytvára obrovskú záťaž na životné prostredie. Z vidieckej krajiny mizne pestrosť a s ňou aj vtáčí spev, motýle a opeľovače. Ak stratíme prírodnú rozmanitosť krajiny, stratíme aj jej zdravie a odolnosť.

Zobraziť viac

Na bicykli po Ostrovných lúkach

Tohtoročný monitoring projektových výstupov sme sa rozhodli podniknúť na bicykloch! Prialo nám krásne babie leto a novo obnovené pasienky sa stále krásne zelenali. V kontraste s okolitými “nahými” poľami pôsobili pasienky v tejto krajine ešte o to vzácnejšie.  Pasienky sme obnovovali a rozširovali v spolupráci s miestnymi obyvateľmi. Viacerí z miestnych totiž začali chovať kone, ktorých…

Zobraziť viac

Vyhlásenie Serényiho cisterny za národnú kultúrnu pamiatku pomôže oživiť pastviny na Plešivskej planine

Serényiho cisterna na Plešivskej planine v Slovenskom Krase bola postavená v roku 1913 pre zabezpečenie napájania dobytka a vylepšenie pastevných podmienok na planine. Dnes tu však voda pre dobytok chýba, pretože cisterna je nefunkčná a svoju úlohu si už bohužiaľ neplní. Plešivská planina sa nedávno stala našou projektovou lokalitou, kde spolu so Štátnou ochranou prírody…

Zobraziť viac

Hľadáme posilu do nášho tímu na agendu pozemkov a ich využitia na účely ochrany prírody a krajiny.

Špecialista na agendu pozemkov Pracovné činnosti: – práca s pozemkovým GIS programom SKEAGIS: – vyhľadávanie pozemkov vlastníkov a vlastníkov pozemkov, – analyzovanie pozemkov z hľadiska vhodnosti na účely ochrany prírody, – tvorba máp a tabuľkových výstupov pozemkov (parciel), – príprava podkladov do kúpnych zmlúv (šablóna kúpna zmluva), – príprava podkladov pre konanie valných zhromaždení pozemkových…

Zobraziť viac

Z filmovania dokumentu o Ostrovných Lúkach

Aj počas tohto leta sme pokračovali v natáčaní pripravovaného dokumentu o Ostrovných Lúkach. V dokumente sa venujeme téme zachovania a obnovy prírody v intenzívne obhospodarovanej krajine a ako aj snahám a úskaliam prírode blízkeho hospodárenia. Vďaka patrí miestnym obyvateľom, ktorý boli ochotní podeliť sa na kameru o svoje skúsenosti s pestovaním či chovom zvierat. Film…

Zobraziť viac

Do nových mokradí prichádza život

Mokrade boli kedysi v tunajšej krajine takou súčasťou života, že miestny obyvatelia mali vyše 20 rôznych výrazov pre “mokraď”. Pred odvodnením Žitného ostrova mal obrovský význam v regióne každý jeden centimeter nadmorskej výšky, a tieto morfologické rozdielnosti sa premietli do rôznych pomenovaní: gyűr, sziget, lapos. Miestne pomenovania častokrát poukazujú na prevládajúce rastlinné spoločenstvo (napr. Fűzes…

Zobraziť viac

Prednáška na Devínskej Kobyle

V pondelok 14.9. sme na Devínskej Kobyle zorganizovali terénnu prednášku pre študentov Katedry ekológie Prif UK. Študentov sme oboznámili s revitalizáciou Devínskeho ramena a obnovou pastvy na Devínskej Kobyle. Okrem toho sme im predstavili ďalšie ochranárske aktivity, ktorým sa BROZ venuje. Veríme, že niektorí z nich sa v budúcnosti stanú našimi kolegami. Prednáška bola partnerským…

Zobraziť viac

Výstava Alpsko-karpatský riečny koridor vo Veľkých Levároch

Výstavu o riečnom prepojení Alpského a Karpatského masívu, ktoré je zabezpečené prostredníctvom malých prítokov riek Moravy a Dunaja si môžete pozrieť aktuálne v kultúrnom dome v obci Veľké Leváre. Túto výstavu sme zrealizovali z projektu Alpsko-Karpatského riečneho koridoru a hovorí o dôležitosti riek ako migračných trás pre živočíchy. A predstavuje aj vodohospodárske úpravy, ktoré sme…

Zobraziť viac