Prehrádzka D1

Líniové prehrádzky v ramennej sústave Dunaja

Územie dunajských luhov medzi obcami Dobrohošť a Sap je súčasťou vnútrozemskej delty Dunaja. Ide o unikátny a vzácny systém rozvetvených riečnych ramien. Kedysi tieto ramená voľne meandrovali a materiál dunajských štrkov a pieskov, ktorý so sebou tok do krajiny prinášal, bol schopný zachytávať veľké množstvo podzemnej vody.

Zobraziť viac
Program pre rodiny s deťmi

Spolupráca s národným parkom Dunaj – Ipeľ

Súčasný projekt LIFE Obnova a manažment dunajských lužných biotopov nie je prvým, na ktorom BROZ spolupracuje s maďarským partnerom Národný park Dunaj-Ipeľ. Už v minulosti sme spojili naše ochranárske úsilie v rámci medzinárodnej siete chránených území na Dunaji Danubeparks, v rámci ktorej spolu realizujeme už štvrtý projekt.

Zobraziť viac
jasoň červenooký

Na lokalite v Strážovských vrchoch sme pomohli jasoňovi červenookému

Na lokalite jasoňa červenookého, jedného z našich najvzácnejších motýľov sme vyčistili približne 1 hektár sutín od náletových drevín. Keďže tento svetlomilný druh motýľa je náročný na dostatočný priestor s živnými a nektárodajnými rastlinami. Veríme, že tento zásah veľmi pomôže udržaniu tohto druhu na území a okrem iného podporí aj ďalšie druhy vzácnych rastlín a hmyzu.

Zobraziť viac