Kozy na Devínskom brale

Pastva kôz na Devínskom hradnom brale

Popri úspešných aktivitách v Strážovských vrchoch sme sa v rámci projektu LIFE Panalp pustili do obnovy vzácnych trávnatých biotopov aj v Malých Karpatoch. V najzápadnejšom slovenskom pohorí sme túto jar v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy spustili pastvu na Devínskej hradnej skale.

Zobraziť viac
Deti pri výuke

Ryby zavítali do školy

Deti z 2. a 4. ročníka na ZŠ J. A. Komenského v Bratislave mali možnosť dozvedieť sa veľa nového nie len o samotných riekach, ale aj o priľahlých lužných lesoch a mokradiach, a najmä o ich typických obyvateľoch – rybách.

Zobraziť viac
Prechod ramenom, ktoré bude obnovené a znova prepojené s Dunajom v rámci projektu WILDisland

Potulky reliktami riečnych ramien

Zimné obdobie je ideálne na prechod pôvodnými riečnymi ramenami. Obnažené majestátne topole a vŕby nám dávajú vedieť kadiaľ viedli ich cesty. V súčasnosti je väčšina bočných ramien zásobovaná vodou iba na veľmi obmedzené obdobie zvýšených prietokov v Dunaji. Všetky snahy s cieľom skrotiť naše rieky, viedli k zhoršeniu stavu biotopov mäkkého lužného lesa. V rámci projektu WILDisland plánujeme obnovu a prepojenie dvoch pôvodných reliktov ramien, ktoré kedysi tvorili veľmi dynamickú a pestrú Medveďovskú ramennú sústavu, s hlavným tokom Dunaja. Očakávame, že zvýšená infiltrácia podzemných vôd zlepší aj podmienky pre priľahlé lužné lesy.

Zobraziť viac
Miesto križovania lesnej cesty s ramenom

Prípravy k obnove ramena na Kráľovskej lúke

Uprostred systému dunajských ramien, na úrovni medzi líniovými prehrádzkami F a G, sa nachádza Bakanská ramenná sústava. Do jedného z väčších bočných ramien tejto sústavy je zaústené práve nosné rameno lokality Kráľovská lúka – ich vodný režim sa chystáme v dohľadnej dobe obnoviť.

Zobraziť viac

Obchvat vs. mokraď

Obchvat Svätého Jura, ktorý navrhuje BSK by mal viesť cez Národnú prírodnú rezerváciu Jurský Šúr. Je to návrh opatrenia, ktoré nezohľadňuje stratégiu adaptácie na zmenu klímy, stratégiu na ochranu biodiverzity ani stratégie posilňovania hromadnej dopravy na úkor individuálnej dopravy. Tu je naše stanovisko.

Zobraziť viac