Terénny prieskum

Od expertnej štúdie k technickej projekcii

Revitalizácie starých bočných dunajských ramien sa dajú nazvať jedným slovom „proces“. Tak, ako k ich degradácii dochádzalo postupne, vplyvom úprav pre potreby plavby, tak aj ich oživenie na miestach, kde to má zmysel pre cenné biotopy lužných lesov, vtáky, ryby aj obojživelníky, pre dotáciu podzemných vôd a protipovodňovú ochranu pre nás ľudí, bude postupné.

Zobraziť viac
Rámové priepusty

Exkurzia pre študentov Prírodovedeckej fakulty

Začiatkom mája sme v rámci projektu za finančnej podpory Nadácie Tipsport zorganizovali vzdelávaciu exkurziu formou splavu pre študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Študenti mali možnosť splaviť obnovené úseky riečnych ramien, dozvedieť sa viac o problematike simulovaných záplav a bližšie spoznať faunu a flóru dunajských lužných lesov.

Zobraziť viac
Exkurzia člnom

Exkurzia pre kľúčových hráčov v ochrane prírody

21. mája sme sa v rámci projektu za finančnej podpory Nadácie Tipsport spolu so starostami obcí, zamestnancami Ministerstva životného prostredia, okresných úradov a Výskumného ústavu vodného hospodárstva nalodili na člny v Medveďove a odtiaľ sa preplavili do Kľúčoveckej ramennej sústavy. Jedná sa o lokality, kde BROZ v minulosti obnovovalo vodný režim.

Zobraziť viac

Sme finalistami Natura 2000 award

Ako finalisti sme do Bruselu išli a ako finalisti ideme domov. Ocenenie Natura 2000 award sme síce nevyhrali, ale bolo nám cťou zúčastniť sa tejto prestížnej európskej súťaže a byť medzi 6 nominovanými projektami v našej kategórii. Vyhral írsky projekt, kde ochranári pomohli zmeniť nastavenie dotácií pre farmárov, aby následne mohli prírode bližšie obhospodarovať územia Natura 2000 a neboli ukrátení.

Zobraziť viac

Microtus II sa bol pozrieť na Šumave

V máji sme sa spolu so stakeholdermi projektu Microtus II boli inšpirovať v Národnom parku Šumava. Študijnej cesty sa zúčastnili predstavitelia Ministerstva životného prostredia (MŽP), Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP), Vodohospodárskej výstavby (VV), Výskumného ústavu vodného hospodárstva (VÚVH) a okresného úradu Dunajská Streda. Navštívili sme najmä projektové lokality LIFE for MIRES. Projekt sa zameriava na obnovu pramenísk. V ich okolí…

Zobraziť viac
Húsenice Eriogaster catax

Mapovali sme húsenice ohrozeného priadkovca trnkového

Ten by sa skôr mohol volať priadkovec hlohový, pretože jeho samičky znášajú vajíčka primárne na hlohy. Tento motýľ ako jeden z mála, znáša vajíčka na jeseň a musia na kríku prečkať celú zimu. Preto ich samica obalí do obalu, ktorý má na sebe akoby chĺpky a sú tak chránené pred vodou, mrazom a inými poveternostnými podmienkami. Samička vyhľadáva na kladenie znášky veľmi nízke kríky hloha, pretože, neskôr, keď sa z nich vyliahnu v skorších jarných mesiacoch húsenice, musí byť tento obal čo najbližšie k zemi, aby húsenice pohlcovali čo najviac sálavého zemského tepla z prvých jarných lúčov.

Zobraziť viac

Zbalíte nás na svoju zbierku motýľov?

Aby sme mohli cielene aplikovať opatrenia vyhovujúce nárokom projektových druhov, je potrebné v aktuálnom čase poznať čo najväčší počet lokalít výskytu týchto druhov a ich živných rastlín. Týmto sa obraciame na milovníkov prírody, ktorí by nám chceli s mapovaním pomôcť.

Zobraziť viac