Mloky bodkované sa na vyschnutej lokalite skrývali pod spadnutými kmeňmi stromov