Vodohospodárska výstavba podporí ekologické kosenie svojich pozemkov

 Bratislava – 16.10.2014, Podnik Vodohospodárska výstavba, š.p. (Ďalej len VV, š.p.) ako rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR presadzuje rozvíjanie environmentálnych projektov na svojich pozemkoch.   Najnovším projektom, ktorý VV, š.p. pripravuje spolu s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (ďalej len BROZ) je projekt  živých ekologických kosačiek na  Vodnom diele Gabčíkovo v úseku Čunovo . Ten je…

Obmedzenie výdavkov na ochranu životného prostredia

Obmedzovanie výdavkov na ochranu životného prostredia likviduje štátnu ochranu prírody Ak štát nezastaví pokles financovania pre ochranu životného prostredia a prírody, budú ohrozené prírodné hodnoty, ktoré majú aj ekonomický význam. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2015, ktorý zverejnilo ministerstvo financií predpokladá ďalšie znižovanie výdavkov pre kapitolu ministerstva životného prostredia. Výdavky štátneho rozpočtu pre…

Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly

„Objavte druhú tvár Devínskej Kobyly“   Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE dnes usporiadal malú tlačovú konferenciu spojenú sosymbolickým odhalením novovytvorených oddychovo-náučných prvkov na Devínskej Kobyle. Prvky umiestnené popri modro značenom turistickom chodníku od Sandbergu do Weitovho lomu približujú Devínsku Kobylu nielen ako prírodný skvost, ale aj ako významné paleontologické nálezisko s neobyčajnou históriou.Od prvej myšlienky až po realizáciu 7…

Ukončenie verejnej zbierky

Oznam o ukončení verejnej zbierky! Dňa 31.7. 2014 bola ukončená verejná zbierka s názvom „Záchrana pre dážďovníkov a netopierov", ktorú Bratislavské regionálne ochranárske združenie realizovalo na celom území SR v čase od 1.januára 2014 na základe schválenia Ministerstvom vnútra SR zo dňa 17.12.2013, číslo rozhodnutia SVS-OVS3-2013/032092. Ďakujeme všetkým našim prispievateľom.

Dunaju vracajú odseknuté ramená

Voda je život. Fantastickým dôkazom je Veľkolelské rameno na Dunaji. Ešte neprešli ani tri mesiace, odkedy sem bagre znova priviedli vodu a z hynúceho lužného lesa sa začali ozývať vtáky.  celý článok