Sihoť nie je všetko! Aj ďalšie bratislavské lesy sú v ohrození!

Sihoť, ako jedna z najznámejších lokalít so zdrojom pitnej vody na Slovensku, sa stala najviac komunikovanou oblasťou. Sihoť je však len veľmi malá časť z celkových území, ktoré sú navrhnuté na hospodárske využívanie lesa – ťažbu. Ďalšie postihnuté územia majú porovnateľnú a väčšiu hodnotu z hľadiska ochrany vodných zdrojov i ochrany prírody. V mnohých prípadoch majú byť ťažbou zničené 80-95 ročné…

Prvé sadenice pôvodných druhov stromov už rastú v terénnej stanici NLC

Prvé sadenice pôvodných druhov stromov pre Dunajské lužné lesy v rámci projektu už rastú v terénnej stanici Národného lesníckeho centra (NLC) v Gabčíkove už od tejto jari 2016. Pracovníci začali tohto roku prvý krát pestovať sadenice stromov, ktoré sú pôvodné pre naše lužné lesy na Podunajsku v rámci projektovej aktivity C3. Medzi nimi sú topole…

Víkendovka venovaná hlavovým vŕbam je za nami

Posledný februárový víkend sa na Stredisku environmentálnej výchovy Dropie konala už po tretí krát akcia venovaná orezávaniu hlavových vŕb. Táto cieľavedomá činnosť človeka už po stáročia formovala vŕby,  a tak zároveň aj kultúrnu krajinu Žitného ostrova. V pravidelných intervaloch, v závislosti od požadovaného materiálu, ľudia orezávali vŕbové prútie či konáre. Tenšie prúty slúžili na pletenie košíkov či vypletanie…

Víkendovka venovaná hlavovým vŕbam

Posledný februárový víkend sa na Stredisku environmentálnej výchovy Dropie konala už po tretí krát akcia venovaná orezávaniu hlavových vŕb. Táto cieľavedomá činnosť človeka už po stáročia formovala vŕby,  a tak zároveň aj kultúrnu krajinu Žitného ostrova. V pravidelných intervaloch, v závislosti od požadovaného materiálu, ľudia orezávali vŕbové prútie či konáre. Tenšie prúty slúžili na pletenie košíkov či vypletanie…

Priebežná správa priebehu verejnej zbierky

Priebežná Správa PRIEBEHU  VEREJNEJ ZBIERKY SVS-OVS3-2014/026118    Žiadateľ- organizátor :   Bratislavské regionálne ochranárske združenie (BROZ) Adresa – sídlo: Na Riviére 7/A, 841 04  Bratislava, právna forma: občianske združenie IČO:  31771815   CIEĽ ZBIERKY:   Ochrana a tvorba životného prostredia.   Získané finančné prostriedky budú použité najmä na: -        ochranu a obnovu vzácnych nelesných a lesných biotopov, mokradí,…

Voda je život – živé mŕtvé ramená

V máji 2014 ťažké mechanizmy opäť sprietočnili Veľkolélske rameno. Vlani v marci otvorili vstup aj výstup na Devínskom ramene. Už o pár týždňov sa dokončí posledná fáza sprietočňovania Karloveského ramena. Obe ramená spadajú pod projekt Ochrana a obnova území NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislavy. Opäť tu prúdi voda. Rozkrútil sa kolotoč. Rybári žasnú, pretože sa do ramien vracajú ryby, ktoré…