Príbeh Dolného Rusovského ostrova

Príbeh Dolného Rusovského ostrova Ak by ste chceli nájsť najzachovalejší pôvodný lužný les v okolí Dunaja, netreba chodiť príliš ďaleko od Bratislavy. Nachádza sa na Dolnom Rusovskom ostrove, a viaže sa k nemu zaujímavý príbeh. Ostrov vznikol činnosťou Dunaja v  18. storočí, už vtedy bol ostrov na mapách zakreslený so súvislým porastom lužného lesa. Veľkým súkromným vlastníkom…

Začali sa práce na obnovu Rusovského ramena

    Ak by ste chceli nájsť najzachovalejší pôvodný lužný les v okolí Dunaja, netreba chodiť príliš ďaleko od Bratislavy. Nachádza sa na Dolnom Rusovskom ostrove, a viaže sa k nemu zaujímavý príbeh. Ostrov vznikol činnosťou Dunaja v 18. storočí, už vtedy bol ostrov na mapách zakreslený so súvislým porastom lužného lesa. Veľkým súkromným vlastníkom v tomto území bol…

BROZ signatárom Memoranda o porozumení vo vzťahu k ochrane vody

Memorandum o porozumení   medzi, zástupcami odbornej verejnosti, zástupcami akademickej obce a predstaviteľmi mimovládnych organizácií   Predstaviteľia odbornej verejnosti, zástupcovia akademickej obce a predstavitelia mimovládnych organizácií zdôrazňujúc potrebu zvýšenia ochrany vody ako strategickej suroviny a najmä zdrojov pitnej vody,    prijali   Memorandum o porozumení vo vzťahu k ochrane vody ako najvýznamnejšej strategickej suroviny Slovenskej republiky v  21. storočí…

Workshop o činnosti strážcov prírody

Cieľom workshopu bolo oboznámenie strážcov prírody s aktivitami projektu LIFE v rámci ich pôsobnosti, komunikácia ich činnosti (obyvatelia, média, polícia), prezentácia doterajšej činnosti strážcov a ich plánov pre ďalšie obdobia, vzájomné zoznámenie strážcov s projektovými partnermi, zhodnotenie možností ich spolupráce pri niektorých aktivitách, zdieľanie informácií a poznatkov.  Podrobnejší článok o činnosti strážcov prírody bol odpublikovaný…