Tajomstvá hávede

Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v spolupráci s Bratislavským regionálnym ochranárskym združením (BROZ) vás pozývajú na: Bezplatný workshop environmentálnej výchovy zameraný na prezentáciu nového výučbového programu pre školy Tajomstvá hávede s využitím zážitkových metód, praktických aktivít a vlastnej tvorivosti zvýšime biodiverzitu školských areálov a ich aktívne využitie vo výučbovom procese. Na desiatich pilotných školách bude SEV SAŽP Dropie participovať…