facebook youtube
sk | en | de | hu

10.12.2014 - Získali sme európske ocenenie CEEweb Award on excellence in biodiversity protection

Projekt LIFE Ochrana dážďovníka obyčajného a netopierov v budovách na Slovensku získal ocenenie pre svoj významný prínos k ochrane biodiverzity v Európe. Spolu s MVO Fond pre prírodu z Litvy bol vyhodnotený ako najlepší v kategórii Spájanie a obnova biotopov a ozeleňovanie mestského prostredia / Connecting and restoring habitats and greening up urban spaces. Viac informácií nájdete na: http://www.ceeweb.org/ceeweb-award/results/.

CEEweb for Biodiversity je sieť viac ako 60 environmentálnych mimovládnych organizácií z Európy. Bola založená v roku 1994 a jej cieľom je ochrana biodiverzity a trvalo udržateľný rozvoj v Európe, so zameraním sa na regióny strednej a juhovýchodnej Európy. 

Viac info o cene a zvyšných ocenených projektoch TU. 

Podrobné info o projekte APUS - TU.Na stiahnutie
dážďovníky a inštalované búdky